Diabinese, klorpropamid, preparat som anvendes ved type II diabetes, aldersdiabetes, se diabetes. Brukes også ved diabetes insipidus.