Dissekerende aneurisme, aneurisme som skyldes at blodet baner seg ny vei mellom de indre og midtre lagene av åreveggen og danner en utvidelse av blodåren. De hyppigste årsakene til slike aneurismer er åreforkalkning eller skader. Utvidelser av blodåren pga. dissekerende aneurisme vil gi kliniske symptomer og tegn alt etter hvor de er lokalisert. Den største faren er at de kan briste og gi livsfarlige indre blødninger. Behandlingen er kirurgisk. Det affiserte avsnittet av blodåren kan eventuelt erstattes med et segment av kunststoff.