Dotterteknikk er en teknikk for utblokking av blodårer med spesielle katetre med økende diametere, se PTA. Navn etter den amerikanske radiologen Charles Dotter (1920–1985).