Dotterteknikk, teknikk for utblokking av blodårer med spesielle katetre med økende diametere. Se PTA. Navn etter den amerikanske radiologen Charles Dotter (1920–85).