Dystrophia musculorum progressiva, fremadskridende muskelsvinn. Gruppe av arvelige muskelsykdommer der muskelsvinn er hovedsymptomet. Betegnelsen er gradvis erstattet av betegnelsen på enkeltsykdommene i gruppen. De hyppigste av disse sykdommene er Duchennes muskeldystrofi, Limb-Girdle muskeldystrofi, facioscapulohumeral muskeldystrofi, og dystrophia myotonica.