Ektyma, infeksjon i huden med bakterier (ofte stafylokokker eller streptokokker), med dyptgående sårdannelse og arrdannelse ved tilheling. Ektyma sees særlig hos pasienter med svekket motstandskraft grunnet sykdom (diabetes, arteriosklerose), utilstrekkelig ernæring m.m.