Endoftalmitt, infeksjon i øyets indre, vanligvis forårsaket av bakterier, sjeldnere av sopp. Endoftalmitt sees som oftest etter perforerende øyeskader eller som komplikasjon til øyeoperasjoner (f.eks. med en hyppighet på ca. 1 per 1000 grå stær-operasjoner). Sjeldnere sees tilstanden pga. spredning fra annet infeksjonsfokus i kroppen (septisk endoftalmitt). Infeksjonen kan i uheldigste fall føre til varig blindhet i løpet av timer. Tilstanden behandles med antibiotika og i alvorlige tilfeller også med kirurgi (vitrektomi).