Fenylpropanolamin, legemiddel som stimulerer adrenerge alfa-reseptorer og derved øker tonus i glatt muskulatur, bl.a. i blodårer og i urinblærens lukkemuskel. Fenylpropanolamin brukes først og fremst for å redusere gjennomblødning og ødem av slimhinner i nesen og i de øvre luftveiene (slimhinne-avsvellende middel), og for å motvirke inkontinens når urinblærens lukkemuskel fungerer dårlig. Virkning på adrenerge reseptorer i andre organer kan gi bivirkninger som blodtrykksstigning og sentral stimulering (eksitasjon, søvnvansker), spesielt hos småbarn.