Flucytosin, legemiddel som brukes mot soppinfeksjoner av bl.a. Candida og Aspergillus. Flucytosin gis som infusjon.