Galanin, nevropeptid som finnes i flere organer med sekretoriske og/eller hormonelle karakteristika. På ulikt vis kan galanin fungere som nevrotransmitter, nevromodulator eller hormon. Peptidet har så ulike effekter som f.eks. kontraksjon av glatt muskulatur i tarmen, hemning av insulinsekresjonen fra pancreas og forsterking av den smertelindrende effekten av morfin.