Nevromodulator, stoff som endrer nervecellens egenskaper i forbindelse med impulsoverføring. Nevromodulatorene virker langsommere enn transmitterstoffer. Betegnelsen brukes også om noen medikamenter som påvirker nervecellenes aktivitet.