gassforgiftning

Gassforgiftning, forgiftning på grunn av innånding av forskjellige kjemiske forbindelser i gassform. Forgiftningen kan skyldes etsende og kvelende gasser.

Etsende gasser omfatter bl.a. klor (Cl), svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3) og nitrøse gasser (NOx). Disse gassene virker sterkt irriterende og etsende på slimhinnene i øynene, nesen, halsen, luftveiene og i lungene og kan føre til irritasjonshoste, åndenød, væskeansamling i lungene (lungeødem) og død. Symptomene øker i styrke med økende gasskonsentrasjon i innåndingsluften. Alvorlige symptomer kan oppstå mange timer etter at innånding av gassen har funnet sted. (Se svoveldioksid og nitrøse gasser.)

Gassforgiftning på grunn av etsende gasser forekommer i industrien spesielt i forbindelse med gasslekkasjer, og kan også forekomme i industriomgivelser etter store lekkasjer.

Kvelende gasser omfatter bl.a. karbonmonoksid (kullos, CO) og hydrogencyanid (blåsyre, HCN). Gassforgiftning på grunn av kvelende gasser skyldes at kroppens evne til å ta opp oksygen blir nedsatt, og det oppstår «indre kvelning». Gassforgiftning på grunn av kvelende gasser kan forekomme både i industrien og i det daglige liv.

Forskjellige gasser som metan, propan og karbondioksid, CO2, kan fortrenge oksygenet i luften og føre til alvorlige skader på grunn av oksygenmangel.

Når det gjelder behandling av pasienter med gassforgiftning, er regelen at de raskest mulig skal ut i frisk luft. Hvis åndedrettet er svakt eller opphørt, skal det settes i gang kunstig åndedrett, se førstehjelp.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg