Generisk navn, et legemiddels offisielle navn som bl.a. brukes i farmakopeen. Det generiske navnet skal være mer brukervennlig enn den kjemiske betegnelsen, som ofte er svært lang og komplisert fordi den skal beskrive stoffets kjemiske struktur. Når stoffet markedsføres som spesialpreparat, får det spesielle produktet gjerne også et spesialitetsnavn som er patentbeskyttet, men det generiske navnet på innholdsstoffet skal alltid oppgis i tillegg. Se også generika.