Hemostatika, (til hemostase), stoffer som nedsetter eller stanser sivblødning fra sårflater. Til dette brukes enten gelatinsvamp eller cellulose som mekanisk stanser blødningen eller bestanddeler av blodet som inngår i blodlevringsprosessen, f.eks. fibrinogen, trombin eller tromboplastin.