Store norske leksikon

Temaside

#Førstehjelp

Førstehjelp

/Lærdal Medical AS. Gjengitt med tillatelse


Standard kopresjoner spedbarn

førstehjelp

Førstehjelp er omsorg og livreddende medisinske hjelpetiltak, ved akutt sykdom eller skade, som blir gitt av mennesker i umiddelbar nærhet til den syke eller skadde, oftest legfolk.Tilsvarende medi...

RICE-prinsippet

RICE-prinsippet er et behandlingsprinsipp ved akutte muskel- og skjelettskader i armer og ben. Behandlingsprinsippet benyttes hovedsakelig som førstehjelp ved idrettsskader, særlig ankelforstuing. ...