Store norske leksikon

#Førstehjelp

Førstehjelp

/Lærdal Medical AS. Begrenset gjenbruk


astma

Astma er en sykdom som kjennetegnes av betennelse i bronkiene. Bronkiene er luftveiene fra stedet der luftrøret deler seg, og til de minste endeforgreningene i lungene (lungeblærene). Betennelsen m...

feber

Feber er forhøyet kroppstemperatur som følge av sykdom. Feber er et symptom, ikke en sykdom i seg selv. Den normale kroppstemperaturen er vanligvis cirka 37 °C. Temperaturen varierer noen tideler a...

førstehjelp

Førstehjelp er omsorg og livreddende medisinske hjelpetiltak, ved akutt sykdom eller skade, som blir gitt av mennesker i umiddelbar nærhet til den syke eller skadde, oftest legfolk. Tilsvarende med...

hjerneslag

Hjerneslag er en fellesbetegnelse på sykdomstilstander som skyldes en plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjonen i hjernen. I 90 prosent av tilfellene skyldes hjerneslaget at en blodåre tilstoppes...

krampetilstand

Krampetilstand er en ufrivillig tilstand hvor musklene får kraftige rykninger (kloniske kramper) eller blir helt stive (toniske kramper). Krampetilstander kan være lokalisert til bare ett kroppsomr...

lungeembolisme

Lungeembolisme er en sykdomstilstand forårsaket av blodpropper (emboli) som er ført med veneblodet til lungekretsløpet. Dette er de årene som fører blod fra høyre hjertehalvdel til det store kapill...

RICE-prinsippet

RICE-prinsippet er et behandlingsprinsipp ved akutte muskel- og skjelettskader i armer og ben. Behandlingsprinsippet benyttes hovedsakelig som førstehjelp ved idrettsskader, særlig ankelforstuing. ...