Transplantasjon

Transplantasjon. Under en hjertetransplantasjon holdes pasienten i live med hjerte-lunge-maskin. Giverens hjerte prepareres slik at det som er igjen av pasientens forkamre, syes sammen med det nye hjertet, som så skjøtes til pasientens aorta (hovedpulsåren) og til lungepulsåren. A) Pasientens hjerte er blitt gjort klart for transplantasjon. Øvre og nedre hulvene er underbundet, og pasientens blodsirkulasjon sikres av hjerte-lunge-maskinen. Aorta og lungearterien skjæres over langs de svarte stiplede linjene. Den delen som er avmerket med grått, fjernes. B) Det meste av hjertet med hjertekamrene er blitt fjernet. Bare de delene av forkamrene hvor lungevenene og hulvenene munner ut, er igjen. C) Fra donorhjertet (som her sees bakfra) har man fjernet det meste av venstre forkammer med de fire lungevenenes munninger og også den største delen av høyre forkammer med munningen til nedre hulvene. Øvre hulvene er underbundet. Aorta er avstengt med en klemme, slik at det oksygenrike blodet fra hjerte-lunge-maskinen pumpes gjennom hjertets kransarterier og forlater hjertet gjennom slangen ved a. D) Transplantasjonen er avsluttet. Man ser hjertet bakfra. Det som er igjen av pasientens hjerte, har grå farge. Donorhjertet er farget. Sykdommer som kan kreve hjertetransplantasjon, er virusinfeksjoner i hjertemuskulaturen, gjentatte infarkter og klaffefeil som ikke lar seg korrigere kirurgisk.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Hjertetransplantasjon er overføring av hjerte fra et individ til et annet. Giveren er et nylig avdød individ. Mottakeren har en alvorlig medfødt hjertesvikt eller en hjertesykdom som gjør at han eller hun ikke lenger kan leve med sitt eget hjerte.

Resultatene ved hjertetransplantasjon er i dag meget gode og sikrer i de fleste tilfellene mottakeren et langt og godt liv. Ved noen få hjertetransplantasjoner overføres også lungene sammen med hjertet.

På grunn av mangel på tilstrekkelig antall, nylig avdøde givere, kan ikke alle som har behov for hjertetransplantasjon få tilbud om det. Særlig på verdensbasis er dette et stort problem. Det foregår stor forskningsvirksomhet for å se om man kan gjøre hjertetransplantasjon med hjerte fra dyr, særlig gris (xenotransplantasjon) eller bruke kunstige hjertepumper over lang tid.

Komplikasjoner

Det største problemet ved hjertetransplantasjon, som ved andre allotransplantasjoner, er avstøtningsreaksjoner. Det vil si at mottakerens immunforsvar oppdager at det er overført et fremmed organ med fremmede vevstyper. Derfor er det viktig med immundempende behandling i forbindelse med transplantasjon.

Et annet problem ved hjertetransplantasjon er at hjertet, for å unngå skade på grunn av mangel på blodsirkulasjon, i løpet av svært få timer må overføres fra giver til mottaker.

Historikk

Den første hjertetransplantasjonen ble gjort av den sørafrikanske kirurgen Christiaan Barnard på Groote Schuur-sykehuset i Cape Town i 1967. Mottakeren levde i 18 døgn. Det teknisk-vitenskapelige grunnlaget for hjertetransplantasjoner var lagt i USA, særlig under ledelse av den amerikanske kirurgen Norman Shumway.

Den første hjertetransplantasjonen i Skandinavia ble utført på Rikshospitalet i Oslo i 1983.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg