Hyaline membraner, hinner av eosinofilt (rødfarget), hyalint materiale som hindrer gassutvekslingen mellom blod og luft i alveolene hos premature barn og andre nyfødte med mangelfullt utviklet lungefunksjon. Det nyfødte barnet får pusteproblemer med rask, overfladisk ventilasjon; en tilstand som tidligere ble kalt hyalin-membransykdom, men som nå omtales som RDS (respiratory distress syndrome).