Immunoassay, målemetode for å bestemme forekomsten og/eller konsentrasjonen av et stoff i en løsning. Metoden baserer seg på at bestemte antistoffer kan gjenkjenne og binde seg til spesifikke antigener. Antigenet er det man ønsker å måle og kan være alt fra et hormon, hjertemarkører, kreftmarkører eller virus. Immunoassay er sentrale verktøy for å undersøke blodprøver i diagnostikk og oppfølgning av sykdom.