Kloroplaster, cellestruktur (organell) i planteceller hvor koenzymet NADPH (nikotinadenindinukleotidfosfat), som frakter elektroner til bruk for biosyntese, og det energirike molekylet ATP (adenosintrifosfat) dannes under lysfasen i fotosyntesen.