Koronartrombose, dannelse av blodpropp (trombe) i en av hjertets koronararterier. Slik blodpropp dannes vanligvis i forbindelse med aterosklerose i blodåreveggen og er hovedmekanismen når hjerteinfarkt opptrer.