Kullosforgiftning er en eldre betegnelse på karbonmonoksidforgiftning.