Leukotrienantagonister er medikamenter som hemmer effekten av leukotriener. Leukotrienene får glatt muskulatur i bronkiene til å trekke seg sammen og medfører derved luftveisobstruksjon. I tillegg er leukotrienene delaktige i betennelsesreaksjonen. Leukotrienantagonister brukes i behandlingen av bronkial astma og allergisk rhinitt (høysnue).