Mediastinoskopi, undersøkelsesmetode der man ved hjelp av et endoskop (se endoskopi) kan inspisere mediastinum. Det legges et snitt i halsgropen hvor mediastinoskopet føres inn. I tillegg til å inspisere området kan man ta vevsprøver. Undersøkelsesmetoden brukes særlig i forbindelse med prøvetaking av forstørrede lymfekjertler i mediastinum, slik man kan finne ved lungekreft, lymfom, sarkoidose og tuberkulose.