Menisk, halvmåneformet skive av fiberbrusk. Betegnelsen brukes vanligvis om kneleddets menisker. I hvert kneledd (se kneet og ledd) er det to menisker i leddspalten mellom lårbenet og skinnebenet, disse fungerer som «pakninger» som utfyller inkongruensen mellom leddflatene. Dermed blir leddkontakten og stabiliteten bedre, og belastningen per flateenhet reduseres. Den ytre eller laterale menisk (meniscus lateralis) er nesten ringformet, mens den indre eller mediale (meniscus medialis) er halvmåneformet. Begge er forbundet fortil i kneleddet med et bindevevsbånd. Langs ytterkantene er meniskene vokst fast i leddkapselen. Dessuten er den mediale menisken forbundet med sidebåndet (kollateralligamentet), i motsetning til den laterale. Likevel er meniskene bevegelige, den laterale mest, idet de forandrer form etter lårbenkondylenes forskjellige krumningsradius, og dermed ved alle bevegelser i kneleddet. Ved ekstreme kneleddsbevegelser, i særdeleshet vridninger (som ofte rammer idrettsfolk, f.eks. fotballspillere), kan de bli utsatt for store påkjenninger og eventuelt revne (meniskruptur). Dette skjer i omtrent 3/4 av tilfellene i den mediale, lite bevegelige menisken. Løsrevne deler av meniskene kan føre til at kneet låser seg og nødvendiggjør operasjon.