Mesial er en retnings- eller posisjonsangivelse som betyr 'mot midtlinjen'. Begrepet brukes om posisjonen av tenner, tannflater og tannkjøttet i forhold til midtlinjen, og tilsvarer begrepet medial i anatomien forøvrig. Motsatt: retnings- eller posisjonsangivelse vekk fra ansiktets midtlinje kalles distal (tilsvarer anatomisk lateral).