Mesial er en retnings- eller posisjonsangivelse som betyr 'mot midtlinjen'. Begrepet brukes oftest om posisjonen av tenner, tannflater og tannkjøttet i forhold til midtlinjen. Retnings- eller posisjonsangivelse vekk fra ansiktets midtlinje kalles distal.