Metohexital, meget kortvirkende sovemiddel i barbituratgruppen. Metohexital kan brukes som innsovningsmiddel ved narkose (sjelden), og kan også gis intravenøst eller i endetarmen hos pasienter som trenger kortvarig narkose. Middelet utløser lett hikke, og er, i motsetning til tiopental, ikke krampestillende. Se barbiturater. Se også anestesi, anestesimidler.