Naltrexon, substans som ligner morfin kjemisk, men har motsatt virkning på samme måte som naloxon. Naltrexon kan i motsetning til naloxon gis peroralt, foruten ved injeksjon. Det har lengre virketid enn naloxon og er blitt brukt først og fremst i behandlingsopplegg med avvendte opioidavhengige for å hindre tilbakefall. Resultatene av slike behandlingsopplegg varierer. Gode resultater er rapportert i tilfeller hvor man har implantert et «slow-release»-preparat subkutant, der farmakologisk virkningsfulle konsentrasjoner av naltrexon kan foreligge i blodet i ca. et halvt år. Naltrexon er også blitt forsøkt i behandlingen av alkoholavhengighet. I flere godt kontrollerte undersøkelser er det oppnådd behandlingsresultater som er klart bedre enn ved placebo. Naltrexon er per 2007 ikke godkjent brukt ved behandling av alkoholavhengighet i Norge.