Store norske leksikon

#Histologi

Vevspreparater

Vshivkova/Shutterstock. Begrenset gjenbruk

Histologi er læren om vev. Her har vi samlet et knippe artikler som handler om vevstyper, hvordan de er bygget opp og hvordan man kan undersøke dem.