Pancytopeni, tilstand der det måles nedsatte verdier for alle celletypene i blodet. Det betyr at det foreligger anemi, leukopeni og trombocytopeni samtidig. Blant de viktigste årsaker til pancytopeni er aplastisk anemi og leukemi i tidlig fase. Pancytopeni kan også være et resultat av behandling med cytostatika (cellegifter).