Aplastisk anemi, type anemi som skyldes at produksjonsapparatet for blodceller i benmargen helt eller delvis mangler. Betegnelsen anemi er misvisende fordi pasienten ikke bare har anemi, men også mangler andre viktige blodceller. Derfor ville det være riktigere å bruke uttrykket aplastisk pancytopeni.

Er ukjent i de fleste tilfeller, men ofte synes benmargen å være under hemmende effekt av deler av immunapparatet (T-lymfocytter). Bare i et mindre antall tilfeller kan det påvises en sannsynlig ytre årsak som medikamenter (cytostatika, antibiotika), infeksjon, ioniserende bestråling eller kjemiske stoffer.

Som følge av skade på produksjonsapparatet synker nivået av erytrocytter, leukocytter og trombocytter i blodet. Det utvikles pancytopeni. Pasienten utvikler symptomer på benmargssvikt; slapphet pga. anemi, økt infeksjonstendens pga. mangel på leukocytter (særlig granulocytter) og blødningstendens pga. mangel på trombocytter.

Det viktigste er å fjerne alle mulige ytre årsaker, særlig fjerne alle medisiner som ikke er livsviktige. I alvorlige tilfeller der årsaken er ukjent, forsøkes behandling som undertrykker immunapparatets funksjon (immunosuppressiv behandling). I særlig alvorlige tilfeller utføres stamcelletransplantasjon hvis vevstypeforlikelig frisk stamcellegiver kan identifiseres.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.