Parasomni, fellesbetegnelse for forstyrret atferd eller fysiologiske forandringer som forekommer i forbindelse med søvn. I begrepet parasomni inngår nattskrekk, mareritt (som ikke er ledd i en annen lidelse som for eksempel posttraumatisk stresslidelse) og søvngjengeri. I motsetning til ved søvnforstyrrelser (dyssomnier) er det ved parasomnier ingen forstyrrelser i de fysiologiske prosesser som regulerer søvn/våkenhet eller i tidspunktet for søvn eller våkenhet.