Protozomidler er legemidler mot infeksjoner forårsaket av protozoer. De viktigste infeksjonssykdommene som skyldes protozoer er malaria, giardiasis og amøbedysenteri. Også mikroorganismen Trichomonas vaginalis, som er en vanlig årsak til gynekologiske infeksjoner, er en protozo.