Reemerging infeksjon, infeksjon som i en periode har vært utryddet eller under kontroll, men som på nytt forårsaker sykdom eller økende antall sykdomstilfeller. At en infeksjon på denne måten kommer tilbake, kan ha mange årsaker, bl.a. innflytting av nye folkegrupper, dårlig kontroll og overvåkning av infeksjonssykommer og redusert vaksinasjonberedskap. Malaria har f.eks. i noen tilfeller kommet tilbake til et område etter å ha vært nærmest utryddet i en periode, og flere steder er tuberkulose en reemerging infeksjon.