Rekonvalesentserum, blodserum fra en pasient som har gjennomgått en infeksjonssykdom og dannet antistoffer (se immunitet) mot f.eks. en mikroorganisme som har forårsaket en sykdom. Ved å sammenligne rekonvalesentserum med serum tatt før sykdom eller i den tidligste fasen av en sykdom (såkalt akuttserum), kan man diagnostisere mange infeksjonsårsaker. En sjelden gang blir injeksjon av slikt serum, eller komponenter av dette, brukt til å tilføre pasienter antistoffer mot visse sykdomsfremkallende mikroorganismer.