Reperfusjonsskade, vevs- eller organskade som oppstår når blod og/eller oksygen igjen tilføres til områder som har vært uten oksygentilførsel så lenge at det har oppstått begynnende celleskade. Denne skaden forsterkes når oksygen igjen blir tilgjengelig, og skyldes antakelig en lokal økning av produksjon av toksiske reaktive oksygenforbindelser (ROS) og aktivering av betennelsesprosesser. Rytmeforstyrrelser og forbigående nedsatt hjertefunksjon etter at man får reetablert gjennomblødning ved stans i blodforsyningen gjennom hjertets blodårer (se fibrinolytisk behandling, ballongbehandling) er eksempel på en reperfusjonsskade som kan være reversibel.