Revers transkriptase, enzym som kan omdanne et RNA-molekyl til et enkelttrådig DNA-molekyl (som senere kan omdannes til et dobbelttrådig DNA-molekyl). Dette enzymet finnes i virus som har RNA som sitt genetiske materiale (retrovirus), for eksempel hiv (Human Immune Deficiency Virus), som forårsaker aids. For at hiv skal kunne formere seg, må dets RNA omformes til DNA via en revers transkripsjon, og til dette trengs enzymet revers transkriptase. Retrovirus har med seg dette enzymet når det trenger inn i en celle, og har også i sitt RNA-genom et gen som koder for dette enzymet. Den amerikanske biokjemikeren Howard Martin Temin (1934–94) oppdaget i 1964 at informasjonsstrømmen ikke alltid går fra DNA til RNA, men at den også kan gå fra RNA til DNA. I et eksperimentsystem hvor det opprinnelig ikke fantes DNA, men bare RNA, oppdaget han at med visse enzymer (som senere viste seg å være reverse transkriptaser) ble det laget DNA-kopier på grunnlag av RNA. Enzymet ble isolert og renset, og genet klonet, og dette gav viktig forståelse av funksjonen til retrovirus, som er involvert i flere kreftformer både hos dyr og mennesker. Enzymet revers transkriptase er også blitt et viktig redskap i laboratoriet, og benyttes spesielt for å omdanne mRNA til cDNA slik at man skal kunne studere de kodende regioner av gener.