Sinkpreparater, sinkforbindelser til farmasøytisk bruk. Løselige sinksalter som sinkklorid og sinksulfat virker i konsentrerte løsninger etsende, i fortynnede løsninger adstringerende. Sinksulfat brukes i 0,2–2 % løsning til inndrypping i øyet ved øyekatarr m.m. Sinkoksid brukes i pudder og salver.