Sinkpreparater er sinkforbindelser til farmasøytisk bruk. Løselige sinksalter som sinkklorid og sinksulfat virker i konsentrerte løsninger etsende, i fortynnede løsninger adstringerende. Sinksulfat brukes i 0,2–2 prosent løsning til inndrypping i øyet ved øyekatarr med mer. Sinkoksid brukes i pudder og salver.