Strongyloidiasis, kronisk tarminfeksjon som forekommer i tropiske og subtropiske strøk. Den skyldes rundormen Strongyloides stercoralis, den minst vanlige av innvollsormene, og kan gi plagsom diaré. Behandles med ormemiddelet thiabendazol.