Superinfeksjon, ny infeksjon som kommer i forløpet av en annen infeksjon, f.eks. soppinfeksjon i forløpet av en antibiotikabehanding (se antibiotika): En pasient som antibiotikabehandles for bakteriell infeksjon, kan utvikle soppinfeksjon, fordi antibiotika utrydder bakteriefloraen slik at soppen får anledning til å formere seg og forårsake infeksjon.