Telemedisin, undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter samt opplæring av pasienter og personell ved hjelp av systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og informasjon om pasienten, uavhengig av hvor pasienten eller den relevante informasjonen er geografisk lokalisert. I praksis dreier det seg om bruk av ulike former for teleteknologi og datakommunikasjon til medisinske formål.

Siden 2000 er begrepet telemedisin i økende grad blitt erstattet av begrepet e-helse.

Det enkleste, og også mest brukte telemedisinske hjelpemiddelet er vanlig telefon. Selv om man vanligvis ikke tenker over det, er det utrolige mengder informasjon av medisinsk betydning som daglig formidles på denne måten. Ikke minst i akuttmedisinske sammenhenger er taleoverføring ved hjelp av telefon eller radiosamband av uvurderlig betydning (se AMK-sentral og MEDICO).

Overføring av resultater fra undersøkelse av innsendte blodprøver fra et laboratorium til allmennleger gjennom bruk av vanlig telefon og/eller filoverføring er også helt vanlig.

Overføring av bilder har ført til at man kan gjennomføre fjernkonsultasjoner der pasient og allmennlege befinner seg på ett sted og har gjensidig visuell kontakt med en spesialist på et sykehus et helt annet sted. Ikke minst innen fagområder som hudsykdommer og øre-nese-hals-sykdommer der det man ser med øynene under konsultasjonen er viktig, kan denne form for kommunikasjon være nyttig. Også innen radiologi (røntgendiagnostikk) og laboratoriefag som patologi er overføring av stillbilder eller levende bilder brukt i rutinemessig arbeid.

Bruk av videokonferanser blir også benyttet innen psykiatri, f.eks. ved kontakt mellom personell og pasient ved et distriktspsykiatrisk senter og spesialist ved det sykehuset senteret er tilknyttet. Videokonferanser blir også en del brukt i videre- og etterutdanning av helsepersonell.

Når telemedisinske hjelpemidler benyttes i samsvar med fastlagte prosedyrer, er den diagnostiske sikkerheten like stor som ved ordinære konsultasjoner. Ved at man slipper reiser for pasienter og helsepersonell, er bruk av telemedisin både tidsbesparende og kostnadsreduserende. Erfaringer fra praksis tilsier at både personell og pasienter er tilfredse med bruk av slike metoder.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.