Thyreoideascintigrafi, type scintigrafi hvor radioaktivt merket jod tas opp i skjoldbruskkjertelen og kan vise sykelige prosesser der (se også jodopptaksstudier). Undersøkelsen krever ingen spesiell forberedelse og er smertefri for pasienten som undersøkes i våken tilstand. Man gir radioaktivt jod intravenøst. Undersøkelsen gir sikker informasjon om sykelige forandringer i jodomsetningen i skjoldbruskkjertelen. Stråledosen er minimal, og man regner undersøkelsen som risikofri. Se også nukleærmedisin.