Tinidazol er et antimikrobielt middel som er virksomt mot anaerobe bakterier og ulike protozoer som for eksempel Trichomonas vaginalis som forårsaker skjedekatarr (vaginitt) og uretritt. Tinidazol brukes også mot Entamoeba histolytica som forårsaker amøbedysenteri. Farmakologisk er tinidazol nær beslektet med metronidazol.