En vannepidemi er når en infeksjonssykdom brer seg i befolkningen fordi vannet er forurenset med bakterier eller virus. Diarésykdommer og smittsom gulsott (hepatitt A) kan spres på denne måten.