Variolasjon, innpoding av innhold fra en koppeblemme i nesen eller under huden til friske mennesker. Metoden, som blant annet ble brukt i Kina i oldtiden, tok sikte på å fremkalle livsvarig immunitet mot kopperved å påføre mennesker et lettere tilfelle av kopper enn når man blir smittet av kopper på vanlig måte. Se også vaksinering.