Fibrinolysehemmere, legemidler som hemmer aktiveringen av plasminogen til plasmin. Plasmin er et enzym som spalter fibrin og derved reduserer dannelsen av tromber eller løser opp tromber og koagler. Fibrinolysehemmere reduserer blødning, men samtidig øker de sjansen for dannelse av tromber. Se også koagulasjon, tranexamsyre, trombose.