Smertebehandling er tiltak rettet mot tydelig ubehag (smerte) forbundet med vevsskade eller truende vevsskade, eller annet ubehag som beskrives på lignende måte. Smerte er vanligvis et signal om at noe er galt i kroppen, eller i ferd med å gå galt. Første trinn i smertebehandling er derfor å undersøke om det er en årsak til smerten som kan rettes opp, slik at smerten dermed dempes eller forsvinner. Hele artikkelen