Superfisiell, overflatisk, som ligger nær overflaten.