Kranial, som hører til eller har med kraniet å gjøre, som angår hodet; også: i retning mot hodet (motsatt: kaudal).