Binswangers sykdom, sykdom som skyldes en nedsatt blodsirkulasjon i hjernens hvite substans, og som særlig er preget av demenssymptomer. Det kan også forekomme symptomer på bakgrunn av mindre hjerneslag. Årsaker kan blant annet være høyt blodtrykk (hypertensjon) eller diabetes.