Bærum sykehus er et av fire somatiske sykehus i Vestre Viken HF. Det er lokalsykehus for kommunene Asker og Bærum og har i tillegg visse områdefunksjoner for hele foretakets ansvarsområde, for eksempel innenfor aldersmedisin. Sykehuset ligger i Sandvika, og har et variert behandlingstilbud innenfor mange kirurgiske og medisinske spesialiteter samt gynekologi og fødselshjelp. Sykehuset var tidligere et eget helseforetak og hadde da også psykiatriske avdelinger. Disse er nå lagt til en egen virksomhet i Vestre Viken HF.