Hjertet med store blodkar

Hjertet med store blodkar.De blåfargede blodårene bærer deoksygenert blod, mens rødfargede bærer oksygenert blod.

Barorefleksen er en refleks som regulerer blodtrykket. Den spiller en sentral rolle i kroppens kortsiktige blodtrykksregulering, og har som funksjon å opprettholde det arterielle blodtrykket innen et snevert intervall.

Barorefleksen bygger på sanseinformasjon fra baroreseptorer. Baroreseptorer er sanseceller som sitter i ulike deler av blodomløpet.

Barorefleksen er en form for negativ tilbakekoblingskontroll. Som følge av barorefleksen vil et høyt blodtrykk gi lav puls (bradykardi) og utvidede blodårer (vasodilatasjon), mens lavt blodtrykk gir høy puls (takykardi) og sammentrekning av blodårene (vasokonstriksjon).

Baroreseptorer

Figur av aorta, med hovedavgreninger
Figur viser aorta med avgreninger. I aortabuen (aortic arch) ligger baroreseptorer, som spiller en viktig rolle ved kortsiktig blodtrykksregulering.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Barorefleksen avhenger av baroreseptorer. Dette er strekksensitive frie nerveender i arterieveggen på aortabuen og de indre halsarteriene (arteria carotis interna). I halsarteriene sitter baroreseptorene i et eget område kalt sinus caroticus. Baroreseptorene er en type mekanoreseptor, fordi de reagerer på mekanisk påvirkning, nemlig strekk.

Blodtrykk oppgis i millimeter kvikksølv (mm Hg) og oppgis med et systolisk og et diastolisk trykk (se blodtrykk). Baroreseptorene vil ved et gitt blodtrykk, for eksempel 120/70, sende signaler i et bestemt mønster. De sender signaler (aksjonspotensialer) til sentralnervesystemet (forlengede marg) med en bestemt frekvens (fyringsfrekvens). Fordi de store arteriene i kroppen har elastiske egenskaper, vil en økning i det arterielle blodtrykket gi en utvidelse av arterien og arteriediameteren. Dette vil øke strekk av baroreseptorene som ligger i arterieveggen og føre til økt fyringsfrekvens. Dette tolker sentralnervesystemer som et økt arterielt blodtrykk. På motsatt side vil en nedgang av arterielt blodtrykk gi en sammentrekning av arteriediameteren, noe som igjen reduserer strekk av arterieveggen og dermed gir en lavere fyringsfrekvens fra baroreseptorene.

Baroreseptorene er strategisk lokalisert i sirkulasjonssystemet. Baroreseptorene i aortabuen (arcus aortae) sender kontinuerlig informasjon til sentralnervesystemet om blodtrykket i aorta. Baroreseptorene i halsarteriene sender informasjon til sentralnervesystemet om blodtrykket i arteriene som forsyner hjernen. De er derfor livsviktige, og spiller en stor rolle i å opprettholde blodtrykket og blodforsyningen til hjernen.

Barorefleks ved høyt blodtrykk

Figur viser halsarteriens anatomiske plassering (common carotid artery).
Baroreseptorene i den indre halsarterien (internal carotid artery) sender informasjon om blodforsyning til hjernen.

Ved økt blodtrykk vil kroppen respondere, via barorefleksen, ved å redusere hjertets minuttvolum og frekvens, samtidig som det skjer en utvidelse av blodårene i kroppen. Dette kan redusere blodtrykket tilbake til kroppens referansetrykk (kroppens normale blodtrykk). Dette gjelder først og fremst ved midlertidig forhøyet blodtrykk.

Ved økt blodtrykk vil kontrollområdet for blodtrykk i sentralnervesystemet øke den parasympatiske aktiviteten samtidig som det redusere den sympatiske aktiviteten til hjertet og blodkar. Dette fører til at hjertefrekvensen og hjertets slagvolum synker, samtidig som arterier, arterioler og vener utvides. Utvidelsen av blodkarene er et resultat av at glatt muskulatur i blodåreveggen avslappes. Dette skyldes igjen lavere sympatikusaktivitet. Fordi hjertets minuttvolum er et resultat av hjertefrekvens multiplisert med slagvolum, vil minuttvolumet dermed synke. Kroppens totale perifere motstand, forkortet TPM, bestemmes primært av blodårenes diameter. Derfor vil en utvidelse av blodårene, og økt blodårediameter, senke den totale perifere motstanden.

Utvidelse av vener øker også deres lagringsplass for blod. Dette reduserer tilbakestrømningen til hjertet, noe som reduserer det endediastoliske volumet (preload). Dette vil til slutt ytterligere reduserer hjertets slagvolum (se Frank-Starlings lov).

Blodtrykket er et resultat av den totale perifere motstanden multiplisert med hjertets minuttvolum:

blodtrykk = minuttvolum x total perifer motstand

Fordi begge faktorene er lavere som følge av økt parasympatisk og redusert sympatisk aktivitet, vil blodtrykket synke tilbake til referansetrykket. På denne måten vil kroppen via barorefleksen kunne gjenopprette det arterielle blodtrykket, ved en eventuell økning i blodtrykk.

Barorefleks ved lavt blodtrykk

Ved lavere blodtrykk vil kroppens fysiologiske respons være å øke hjertets minuttvolum og frekvens, samtidig som blodårene forsnevres (konstringeres). Dermed vil hjertets minuttvolum og den totale perifere motstanden øke, noe som igjen øker og gjenoppretter blodtrykket.

Når blodtrykket synker, vil arteriene få mindre diameter grunnet deres elastiske egenskaper (de faller tilbake). Mindre strekk av baroreseptorene i arterieveggen på aortabuen og halsarteriene gjør at baroreseptorene sender signaler til reguleringsområdet med lavere frekvens. Dette tolkes som et lavere blodtrykk. Som respons får man en økning av sympatisk aktivitet og lavere parasympatisk aktivitet til hjertet og blodårer. Dette øker hjertefrekvensen og slagvolumet, noe som igjen øker hjertets minuttvolum. Glatt muskulatur i veggen til arterier, arterioler og vener trekker seg sammen, primært som følge av økt sympatisk aktivitet. Blodårekonstriksjon gir igjen økt total perifer motstand. Konstriksjon av vener reduserer i tillegg deres lagringskapasitet for blod. Dette øker dermed tilbakestrømning til hjertet, noe som øker endediastolisk volum (preload). Økt endediastolisk volum vil igjen ytterligere øke hjertets slagvolum (Frank-Starlings lov). Resultat av økt minuttvolum og total perifer motstand, er økning i blodtrykket. På denne måten vil kroppen, via barorefleksen, kunne opprettholde blodtrykket ved et eventuelt blodtrykksfall.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Mohammad Mustapha

Hei, jeg har skrevet en liten feil i den siste bildeteksten. "Halsarterien" tilsvarer "a. carotis communis" på latin. Jeg bør her ha presisert at vi ser den "indre halsarterien", som er a. carotis interna. Jeg har altså brukt feil latinsk navn, håper dere evnt. kan rette på dette.

svarte Jonny Hisdal

Hei.
Det skal vi få rettet opp.
Jeg ser du har foreslått en figur for dissosiasjonskurven til hemoglobin der enhet for paritaltrykk på x-aksen er mmHg mens det i teksten brikes KPa. Det er lettest for leseren om samme enhet brukes på dette så jeg foreslår å skifte til en figur som bruker KPa på x-aksen. Det finnes f.eks en bra figur i "Menneskets fysiologi" som er laget av Kari Toverud.

svarte Mohammad Mustapha

Helt enig. Det var en problemstilling jeg også tenkte på før jeg foreslo figuren, men jeg hadde begrenset med forslag å velge mellom. Jeg skal se om jeg har mulighet til å foreslå annen figur til den artikkelen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg